Vriend worden

Wordt vriend van Crea en ondersteun onze activiteiten!

CREA is een Stichting zonder winstoogmerk, gerund door vrijwilligers. Onze doelstelling is het aanbieden van betaalbare creatieve cursussen, zodat iedereen binnen Uithoorn en omgeving in staat is om daaraan deel te nemen. Stichting CREA vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de woonbeleving van de bewoners in de gemeente Uithoorn en omgeving.

CREA wil dit samen met u doen en heeft daarom het volgende in het leven geroepen.

  • Vrienden van Stichting CREA
  • Zakenvrienden van Stichting CREA
  • Sponsors van Stichting CREA

Steun Stichting CREA, word vriend, zakenvriend of sponsor.

Doneer een bedrag naar keuze op rekening NL 89 RABO 0378 5253 36 . Zo helpt u mee onze Stichting CREA in stand te houden.

Stuur dan tevens een mailtje naar crea@xs4all.nl onder vermelding van “Ik word vriend”, “Ik word zakenvriend” of “Ik word sponsor”.

Ook cursisten, die al jarenlang met plezier bij CREA cursussen volgen of gevolgd hebben kunnen ons natuurlijk op deze manier ondersteunen.